• Bel Ons
Rechtsbijstand - Teurlings & Ellens - Advocaten - Lawyers - Amsterdam
15926
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15926,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Rechtsbijstand

Teurlings & Ellens Advocaten
slide-4

Rechtsbijstand

Een advocaat kan natuurlijk niet voor niets werken. Maar voor mensen die onvoldoende inkomsten of vermogen hebben, biedt de Wet op de Rechtsbijstand uitkomst.

Iedereen in ons land heeft recht op rechtsbijstand. De overheid is bereid een deel van de kosten van de advocaat te betalen wanneer mensen die kosten zelf niet helemaal kunnen dragen. Indien u ervoor in aanmerking komt, krijgt u gefinancierde rechtshulp nadat door de advocaat namens en met u een zogenaamde “toevoeging” is aangevraagd.

Deze rechtsbijstand kan zowel voor particulieren als voor ondernemers worden aangevraagd. Voor ondernemers gelden overigens strenge voorwaarden. Zo zal bijvoorbeeld de rechtsbijstand van belang moeten zijn voor het voortbestaan van de onderneming. De overheid betaalt alsdan zoals gezegd een deel van de kosten, maar niet alle kosten. U betaalt zelf een eigen bijdrage welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor procedures betaalt u slechts een deel van het door de rechterlijke instantie vast te stellen griffierecht.

Hoeveel eigen bijdrage u zelf dient te voldoen ligt aan hoeveel uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden bedroeg. Hieronder ziet u hoe dat per 2014 geregeld is. En als u meer wilt weten kunt u altijd ons kantoor bellen.

INKOMENS- EN VERMOGENSGRENZEN BINNEN DE GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2015


Vanaf 2015 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 2015.

 

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2015 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2013 (het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdragen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd

Reguliere toevoeging

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen. Op de site www.rvr.org ziet u de eigen bijdragen voor andere zaken.

Alleenstaand

Normen 2015

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 18.200

€ 340

t/m € 25.400

€ 18.201 – € 18.900

€ 412

€ 25.401 – € 26.300

€ 18.901 – € 19.900

€ 566

€ 26.301 – € 27.600

€ 19.901 – € 21.800

€ 720

€ 27.601 – € 30.800

€ 21.801 – € 25.800

€ 849

€ 30.801 – € 36.400

Boven de € 25.800

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Korting op de eigen bijdrage
Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage. Het Juridisch Loket helpt bij het bekijken of de klant in aanmerking komt voor een toevoeging en biedt daarnaast gratis hulp bij het aanvragen van een peiljaarverlegging

Hardheidsclausule

Laat uw financiële situatie niet toe dat u deze eigen bijdrage kunt betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor verlaging naar de eigen bijdrage die voor de overige toevoegingen geldt. Bekijk met de beslisboom (opent in nieuw venster) en de toelichting (opent in nieuw venster) of deze verlaging op u van toepassing kan zijn.

Terug naar boven

Diagnose en triage korting
Wanneer u in aanmerking komt, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 25.800 (voor alleenstaanden) of € 36.400 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbare inkomen. Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Meer over korting op de eigen bijdrage

Terug naar boven

Mediation
Voor mediation gelden afwijkende eigen bijdragen:

Normen 2015

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2013

t/m € 18.200

€ 18.201 – € 25.800

t/m € 25.400

€ 25.401 – € 36.400

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

€ 53

€ 53

€ 53

€ 53

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2013

t/m € 18.200

€ 18.201 – € 25.800

t/m € 25.40

€ 25.401 – € 36.400

Eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer

€ 53

€ 105*

€ 53

€ 105*

*wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd

Terug naar boven

Vermogen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrij vermogen.

Normen 2015

Vrijgesteld vermogen per persoon

2013 (het peiljaar)

€ 21.139

Bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingvrij vermogen van maximaal € 27.984.

Terug naar boven

Is uw inkomen of vermogen sterk gedaald?
De Raad kijkt in 2015 naar uw inkomen en vermogen in 2013. Maar als u sinds 2013 opeens veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2015 te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging’.

Formulier peiljaarverlegging 2015 en toelichting 2015

Formulier peiljaarverlegging 2014 en toelichting 2014

Formulier peiljaarverlegging 2013 en toelichting 2013
Copyright 1996-2016 Mr. M.C.J. Teurlings. Alle rechten voorbehouden.